ที่สุดทางการแพทย์ทุกแขนง

   เพราะสเต็มเซลล์ก็คือการใช้ “เซลล์ซ่อมเซลล์” คอยซ่อมแซมความเสื่อมของร่างกาย ซึ่งปกติคนเราจะมีสเต็มเซลล์ที่ช่วยซ่อมแซมภายในร่างกายอยู่แล้ว แต่การซ่อมแซมนั้นอาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากสเต็มเซลล์ มีจำนวนลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณสเต็มเซลล์ใหม่ ที่มีคุณภาพสูง จะทำให้ร่างกายคืนสู่สภาพสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น

           นวัตกรรมในการใช้เซลล์สด ที่ค้นคว้าวิจัยทางด้านเซลล์โดยเฉพาะ และเป็นเซล์ลที่ดีที่สุด เพื่อนำมาบำรุงรักษาเซล์ที่แก่ เสื่อมสภาพ หรือไม่แข็งแรง เข้ามาเพื่อทดแทนเซลล์เก่า ให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ การฉีดเซลล์ ที่ถูกคัดมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปยังร่างกายของมนุษย์ เพื่อส่งเสิรมให้ร่างกายกระตุ้นการทำงานและระบบภูมิคุ้มกัน

ผลที่ได้หลังทำ LIVE Cell

  • ผิวพรรณอ่อนเยาว์

  • ขับล้างของเสียและสารพิษ

  • กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ผิวใหม่

  • ทำให้อีลาสตินและคอลลาเจน ในร่างกายชะลอการเสื่อมสภาพลง

  • เพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆ ในร่างกาย

  • ควาบคุมกรดด่าง ในร่างกาย ให้สมดุล

        ใครที่เหมาะกับการทำ LIVE Cell

สามารถทำได้ทุกวัย หรือทุกคน เซลล์จะเข้าไปช่วยสร้างและกำเนิดเซลล์ใหม่ และขจัดเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพไป