ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ. อภิชญา ชาญบุณยวิทย์ (หมอวิว)

Ms. Aphitchaya Chanbunyavit (M.D.)

พ.บ. (แพทยศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ.จังคนิภา วิทยานุภาพยืนยง (หมอจัง)

ประวัติการศึกษา
-รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
-มหาวิทยาลัยรังสิต ปี2555
-จบหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Anti-Aging, MS)
-Board Certified in Nutritional Wellness

Weerapong  SANMONTREE, M.D.  (หมอบอล)

Doctor of Medicine (Second Class Honours)
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

Master of Science in Clinical Dermatology London, UK
Institute of Dermatology, King’s College London

Advanced medical education in Dermatology
* annual skin lecture and workshop ( Current issues in Dermatology ) Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University
* annual dermatological conference , Institute of Dermatology Bangkok, Thailand
*Skin forum : All about melasma, Department of Dermatology Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
* Intensive course in practical dermatology, Dermatological Society of Thailand
*Skin forum : Laser Therapy in Dermatology, Department of Dermatology, Faculty of Medine, Siriraj Hospital
*Skin forum : All about hair, Department of Dermatology, Faculty of Medine, Siriraj Hospital
* British Cosmetic Dermatology Group Annual Conference